«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»


Γλώσσα και κουλτούρα είναι τα πλαίσια διαμέσου των οποίων η
ανθρώπινη εμπειρία επικοινωνεί και κατανοεί την πραγματικότητα.

(L. Vygotsky)

Στεφανίδης Φώτιος, Τ.Ε. Διοικητικής Τεχνολογίας

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 – Παιδαγωγικές Εφαρμογές – Διδάσκουσα: Αναστασία Κωστελίδου

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και η δομική ανάλυση μιας Διαδικτυακής Εκπαιδευτικής Κοινότητας στις βασικές αρχές του Εποικοδομισμού – Κονστρουκτιβισμού. Ειδικότερα, θα αντικατοπτριστεί το θεωρητικό πλαίσιο του Κοινωνικού Εποικοδομισμού, της Θεωρίας της Δραστηριότητας και της Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης με την παρουσίαση του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης Buddypress (Plugin – πρόσθετο της πλατφόρμας δημιουργίας ιστολογίων WordPress).

1. Εποικοδομισμός (Constructivism)

1.1. Κοινωνικός εποικοδομισμός

1.2. Η στρατηγική της στήριξης (Scaffolding)

1.3. Θεωρία της Δραστηριότητας

1.4. Κριτική και Δημιουργική Σκέψη

2. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες

2.1. Συνεργατικά μοντέλα μάθησης

2.2. Συστήματα διαχείρισης ιστολογίου

2.3. Κοινωνική δικτύωση μέσω ιστολογίων

2.4. Λογισμικό Ιστολογίων WordPress, BuddyPress

3. Παραπομπές

Σύνδεσμοι

Βιβλιογραφία

Συνεχίστε την ανάγνωση του ««ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»»