Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Πτυχιακή εργασία για το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το πλήρες κείμενο σε μορφή αρχείου PDF: Η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία, Στεφανίδης Φώτιος

1. Αφήγηση

1.1 Αφηγηματικές τεχνικές

1.2 Η αφήγηση στη διδασκαλία

1.3 Ψηφιακή αφήγηση – Digital Storytelling

1.4 Βήματα δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης

2. Εργαλεία παραγωγής ψηφιακής αφήγησης

2.1 Gimp – Επεξεργασία Εικόνας

2.2 Audacity – Επεξεργασία ήχου

2.3 Blender – Δημιουργία τρισδιάστατης οπτικοποίησης

2.4 Mozilla Popcorn Maker – Επεξεργασία βίντεο

2.5 LibreOffice – Σουίτα γραφείου

3. Σεμινάριο ψηφιακής αφήγησης

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Πηγές – Παραπομπές

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»